Dosežen skupen cilj

Žalec – Od lanskega februarja do letošnjega septembra je na območju Spodnje Savinjske doline potekal projekt z naslovom Okoljsko osveščeni. Njegov namen je bil opozoriti na problem onesnaževanja zraka kot največje grožnje zdravju in na hrup kot enega od pomembnih dejavnikov standarda kakovosti okolja. V okviru projekta so izvajali meritve na 11 lokacijah v Žalcu in Petrovčah ter ob zaključku projekta nabavili tudi senzorski merilnik, ki omogoča redno spremljanje informativnih vrednosti onesnaževalcev zraka na izbrani lokaciji. Rezultati meritev bodo služili za nadaljnje analize onesnaženosti okolja in za izvajanje ukrepov. V okviru projekta so izvedli tudi 22 različnih delavnic, na katerih je sodelovalo več kot 200 občanov. Partnerji v projektu ugotavljajo, da so dosegli skupen cilj – to je krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja ter čistega zraka in skrb za bolj spoštljiv odnos do okolja.