Dopolnjen pravilnik bo pravičnejši

Ljubljana – Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo spremembe in dopolnitve pravilnika iz leta 2015, ki zagotavlja pravičnejšo delitev  stroškov ogrevanja v stavbah z več deli. Veljati je začel 24. septembra. Pravičnejšo delitev bo omogočal predvsem v primerih pretiranega varčevanja in primerih nesorazmerno visokih porab. Pri veliki večini stavb, kjer se je toplota korektno rabila in obračunavala, pa bistvenih sprememb ne bo.