Domači trg zabeležil odlično sezono poslovnih izidov v tretjem kvartalu

Kljub temu da je domači trg oziroma indeks SBITOP samo letos skupaj z izplačili dividend do zdaj zabeležil 42-odstotni donos, pa glede na poslovanje domačih in primerljivih podjetij v regiji še naprej ostaja cenejši. Delnice Krke, Zavarovalnice Triglav, Zavarovalne skupine Sava, NLB in Cinkarne Celje so glede na dobiček vse cenejše od povprečij primerljivih podjetij v njihovih panogah.

Na domačem trgu je za nami odlična sezona objav devetmesečnih poslovnih izidov večjih podjetij, ki kotirajo na trgu Ljubljanske borze. To sezono poročanja je zaznamovalo izboljšanje poslovanja. Podjetja presegajo načrte za leto 2021 in nekatera izboljšujejo napovedi za prihodnja leta.

Če se osredotočimo na letošnje tretje četrtletje, ugotovimo, da so podjetja, vključena v indeks SBITOP, v primerjavi z lanskim tretjim kvartalom za 28 odstotkov povišala prihodke in za 53 odstotkov dobiček. Za največ je povišala dobiček Cinkarna Celje, medtem ko je prihodke za največ povišal Petrol. Cinkarna Celje je v lanskem tretjem kvartalu zabeležila dobiček v višini 3,85 milijona evrov, v letošnjem tretjem kvartalu pa 10,34 milijona evrov. Petrol je v lanskem tretjem kvartalu zabeležil prihodke v višini 758 milijonov evrov, v letošnjem pa 1,23 milijarde evrov.

Petrol je na prihodkovni ravni presegel tudi prihodke iz obdobja pred epidemijo, ko je v tretjem kvartalu leta 2019 beležil prihodke v višini 1,14 milijarde evrov ob zelo podobni marži EBITDA. Skupina Petrol v strategiji za obdobje 2021–2025 navaja, da za leto 2025 predvideva EBITDA v višini 336 milijonov evrov in čisti poslovni izid 180 milijonov evrov. Za primerjavo – Petrolov EBITDA je v letu 2019 znašal 197 milijonov evrov, medtem ko je čisti poslovni izid znašal 105,2 milijona evrov.

Seveda so tudi domače delniške naložbe tvegane in jih ne moremo primerjati za depoziti na bankah, a kljub temu »venček« domačih delniških naložb v obdobju negativnih obrestnih mer, ležarin na bankah in višje rasti domala vseh cen ponuja določeno mero »zavetja«, ki izvira iz njihovega dobrega poslovanja.

V ta »venček« domačih družb zdaj zagotovo spadajo novomeška Krka, NLB, Cinkarna Celje, Petrol, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav in Sava Re. Pričakujemo lahko, da bo slovenski »venček« skladno z letošnjim izboljšanjem poslovanja generiral še višje dividende kot lani, ko je bila njihova dividendna donosnost okoli pet odstotkov. Ob tem lahko omenimo, da imajo omenjena podjetja v zadnjih letih tipično stabilne dividendne politike, kjer zunaj posredovanja regulatorja v nekaterih primerih ni bilo odstopanja. Skratka, glede na poslovne izide in napovedi poslovanja lahko za slovenski delniški oziroma naložbeni venček ostanemo še naprej optimistični.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana