Domači in tuji turisti se vračajo v Šaleško dolino

Foto: www.visitsaleska.si

V letu 2022 je mesto Velenje zabeležilo 27.904 nočitev in 11.691 prihodov, kar je za 70 % več prenočitev oz. 109 % več prihodov kot v letu 2021. Razmerje med domačimi in tujimi nočitvami v Mestni občini Velenje je bilo 28/72 v prid tujim gostom. Povprečna doba bivanja je bila 2,4 dni. Turistični rezultati iz leta 2022 so se približali rezultatom iz leta 2019 pred pandemijo covid-19.

Porast tujih turistov, še več v Šoštanju

Kot sporoča Zavod za turizem Šaleške doline, so glavnino promocijskih aktivnosti izvajali na domačem trgu in na bližnjih tujih trgih (Srbija, Italija, Avstrija). V letu 2022 je bilo skupno v Šaleški dolini ustvarjenih 90.104 prenočitev in 33.198 prihodov. Od tega so tuji gostje ustvarili 32.374 nočitev, domači pa 57.730 nočitev. Povprečna doba bivanja je bila 2,7 dni. Zabeležili smo 4 % več prihodov kot v letu 2021. Posebej je zadovoljivo, da so lani zaznali 127-odstotno rast prihodov tujih turistov in 70-odstotno rast nočitev tujih turistov v Šaleški dolini v primerjavi z letom 2021. Največ nočitev so ustvarili tuji gostje iz Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Italije, Nizozemske in Srbije. Izrazit skok nočitev in prihodov tujih gostov smo v letu 2022 zaznali v Občini Šoštanj, kjer je bilo skupno zabeleženih 62.200 nočitev in 21.507 prihodov. Od tega so tuji gostje ustvarili 12.253 nočitev (+ 68 % več kot v letu 2021) in 3.943 prihodov (+ 124 % več kot v letu 2021).

Največ nočitev v Občini Šoštanj turisti ustvarijo v Termah Topolšica, kjer trenutno razpolagajo z 88 sobami, ostale prostore pa so začasno oddali Domu za varstvo odraslih Velenje.