Domači borzni trg se prebuja

Glede na letošnje razmere se domačemu trgu nasmiha dober zaključek leta V zadnjem mesecu je osrednji indeks Ljubljanske borze SBITOP pridobil 10 odstotkov, kar je v več, kot so pridobili trgi v regiji in tudi boljše od zahodnih trgov. Največ, 14 odstotkov, so v tem obdobju pridobile delnice Cinkarne Celje, ki so jim z 10-odstotnim donosom sledile delnice novomeške Krke.

Letos imajo izmed delnic SBITOP indeksa najvišji donos delnice Krke. Letošnje epidemiološke razmere so povišale maržo EBITDA novomeški Krki in s tem pozitivno vplivale na poslovanje farmacevta, ki je v letošnjem devetmesečju ponovno zabeležil rekordni rezultat. Ob upoštevanju dividendnega izplačila imajo Krkine delnice letos že več kot 30-odstotni donos. Kljub temu pa so glede na pričakovano poslovanje v primerjavi s primerljivimi tujimi podjetji še vedno med cenejšimi.

Za prihodnje leto lahko pričakujemo, da bodo cepiva omogočila hitrejše odprave omejevanj, kot smo jih še nedolgo tega pričakovali. Dobra novica za delniške trge je predvsem okrepitev izrednega pandemičnega program odkupov obveznic za 500 milijard evrov na 1850 milijard evrov, ki ga je ECB podaljšala najmanj do konca marca 2022. To pomeni, da imajo vlagatelji »zagotovilo«, da se v tem obdobju donosi na obveznice ne bodo zvišali, kar bo v prihodnjem letu še naprej povzročalo pozitivne cenovne pritiske na delniške tečaje tudi na domačem trgu, saj bo donos na netvegane obveznice negativen. Ne nazadnje je Španiji decembra prvič v zgodovini uspelo izdati desetletne obveznice pri povprečni negativni donosnosti. Skratka vlagatelji bodo morali kupovati delnice, če bodo želeli imeti donos in se izogniti ležarninam in negativnim obrestnim meram.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana