Določili območja za pogostejše pobiranje odpadkov

Na majski seji so svetnice in svetniki sprejeli pravilnik, da bo na kritičnih točkah po mestu (Sončni park, okolica gimnazije, prireditveni oder in prostor, centralno otroško igrišče s podhodom in Titov trg) koncesionar tudi ob nedeljah in praznikih pobiral odpadke. Prav tako so sprejeli, da lahko po novem investitorji tudi v Starem Velenju postavijo električne polnilnice – to je bilo doslej dovoljeno le v centralnem predelu mesta.