Dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi

Velenje – Letos je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol že obiskal vse krajevne skupnosti in mestne četrti ter se pogovarjal s predsedniki in drugimi krajani, z željo, da si na terenu in na posameznih gradbiščih ogleda razmere in prisluhne potrebam tam živečih prebivalcev. Danes pa je župan s sodelavci sprejel predsednice in predsednike krajevnih skupnostih in mestnih četrti ter se jim zahvalil za dobro sodelovanje pri načrtovanju investicij, ki so jih uvrstili v proračuna za prihodnji dve leti. Opozoril je na pomembno obdobje prestrukturiranja doline, ki bo velik izziv in bo od vseh zahtevalo veliko sodelovanja in povezovanja. Pri tem je pomembno, da so naša prizadevanja usmerjena predvsem k iskanju rešitev, ki prinašajo korist in zadovoljstvo, kar najširšemu krogu občanov.

Župan je predsednike tudi seznanil, da bo v začetku prihodnjega leta stekla gradnja omrežja, ki bo omogočalo ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželju. V okviru projekta RUNE bodo pokrili tako sive lise (območja, kjer je prisotno samo eno omrežje) kot tudi bele lise (območja, kjer prebivalci nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, ker za izgradnjo tovrstne infrastrukture ni komercialnega interesa).