Dobro poslovanje HSE

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je imela lani za 29,7 milijona evrov čistega dobička, potem ko so imeli leto pred tem za 11,8 milijona evrov izgube. Prihodki od prodaje so dosegli rekordnih 1,7 milijarde evrov. Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je imela nekaj manj kot 20 milijonov evrov čiste izgube, kar je najmanj, odkar deluje šesti blok.

V preteklih letih je poslovanje skupine pestil predvsem Teš, vendar pa so z zmanjšanjem njegove izgube v HSE ocenili, da so s tem dokazali, da lahko “sami upravljajo vse poslovne izzive in hkrati zagotavljajo nemoteno, varno in stabilno dobavo električne energije”. Potem ko je bila čista izguba Teša leta 2018 pri 58,53 milijona evrov, je lani znašala 19,58 milijona evrov.

Družbe v skupini so lani poslovale v skladu z letnimi načrti, nekaj težav je imel le Premogovnik Velenje, ki pa je v letošnjem letu začel z novo strategijo odkopnih poti, kar se pozna na višjem dnevnem odkopu in čedalje večji zalogi lignita na deponiji. Skupina HSE je lani izvedla za 41 milijonov evrov investicij.

Elektrarne HSE so lani proizvedle 7,2 teravatne ure električne energije, kar je dva odstotka manj kot leto pred tem, predvsem zaradi slabih hidroloških razmer v prvih treh četrtletjih in nepredvidenih zaustavitev Teša 6.

“Lansko leto je bilo za skupino HSE rekordno, saj smo dosegli najboljši rezultat v zgodovini družbe na prodajno-trgovalnem delu. Prav tako smo uspešno refinancirali posojila in znižali zadolženost skupine,” so izpostavili v HSE.

Generalni direktor HSE Stojan Nikolić je ob potrditvi letnega poročila izrazil zadovoljstvo, da je bilo leto 2019 za HSE res izjemno.