Dobili oskrbovana stanovanja

Danes so v Velenju tudi uradno predali v uporabo nova oskrbovana stanovanja in tako naredili pomemben korak k izboljšanju bivanja starostnikov v občini.

Gradnjo oskrbovanih stanovanj so v občini Velenje začeli oktobra 2018. V objektu je 15 najemnih oskrbovanih stanovanj, od tega je 7 enosobnih stanovanj namenjenih bivanju dveh oseb, 8 garsonjer pa je namenjenih bivanju ene osebe. Stanovanja so oddali v neprofitni najem na osnovi že prej sprejetega pravilnika.

Objekt ima ustrezno lokacijo, saj stoji v bližini Doma za varstvo odraslih Velenje in bodo zato najemniki lahko koristili tudi domske usluge. Blizu so še zdravstveni dom, lekarna, trgovine in Sončni park. Poleg oskrbovanih stanovanj je občina zgradila še parkirišče s 24 parkirnimi mesti, od tega je 11 nadomestnih parkirišč namenjenih stanovalcem Jenkove ceste 16, 13 parkirišč pa je namenjenih najemnikom oskrbovanih stanovanj.

Doslej evidentirani stroški projekta znašajo 1.478.065,69 evra. Mestna občina Velenje je za gradnjo namenila 693.199,39 evra, dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša 238.396,04 evra, soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa 546.470,26 evra.

Končna vrednost projekta bo znana po zaključenem zemljiškoknjižnem razmerju s soinvestitorjem.