Do leta 2023 kolesarska steza do Vinske Gore?

Velenje – Že vse od leta 2014 si Mestna občina Velenje prizadeva za ureditev lastništva nekaterih nepremičnin, po katerih bo potekala kolesarska povezava Velenje–Vinska Gora. Zaradi nekaj spornih zemljišč se je zgodba zavlekla, sedaj pa so te ovire odpravljene, tako da se bodo na občini lahko lotili tudi tega predvidenega projekta. Ob tem načrtujejo, da bi dela čim hitreje stekla in bi se morda lahko že leta 2023 iz Velenja v Vinsko Goro in obratno peljali po kolesarski stezi.