Do konca leta že 1.000 novih uporabnikov hitrega interneta

Trenutno z deli v okviru projekta RUNE zaključujejo v krajevnih skupnostih Kavče, Bevče, Šentilj in Vinska Gora. Dela potekajo še v Krajevni skupnosti Pesje. V začetku prihodnjega leta bodo z deli nadaljevali v naseljih: Paški Kozjak, Loke, Lopatnik pri Velenju, Paka pri Velenju in Šenbric. V nadaljevanju leta 2024 pa še v Škalah, Hrastovcu, Cirkovcah in Plešivcu. V načrtu je tudi izvedba priključkov uporabnikom, ki se bodo še prijavili ob izgrajeni trasi in imajo priključek ob parceli. Poleg tega bo T2 spomladi začel z izgradnjo optičnega omrežja še v Stari vasi (ulice Levstikova, Čopova, Erjavčeva, Jerihova, Stanetova).

Projekt RUNE s širokopasovnim optičnim omrežjem povezuje naselja na podeželskih območjih, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimiva. Razvoj pomembno izboljšuje kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Prav tako je kakovostno omrežje pomembno za kmetijsko in prehrambno-predelovalno dejavnost, spodbuda razvoju podeželskega turizma in tudi razvoju celotnega gospodarstva v manj atraktivnih okoljih. S projektom se bo izboljšala kakovost življenja, omogočile se bodo enake možnosti za vse. Tudi občanom izven mesta bo zagotovil optimalno internetno povezavo, ki je ključnega pomena za razvoj digitalne družbe. V občini so trenutno z omrežjem pokrite krajevne skupnosti Podkraj pri Velenju, Kavče, Šentilj, Bevče, delno tudi Vinska Gora in Pesje.