»Direktorske goljufije«

Celje, 23. oktobra – Kriminalisti Policijske uprave Celje so v preteklih dneh obravnavali primer tako imenovane direktorske goljufije, kjer je bilo podjetju povzročene za več kot 50.000 € materialne škode.

Tatovi so iznajdljivi

Zaposlena v gospodarski družbi, s sedežem na širšem celjskem območju, je prejela elektronsko pošto, ki naj bi jo poslal njen direktor in jo v sporočilu povprašal, če razpolagajo z zadostnimi sredstvi na bančnem računu. Po potrditvi ji je neznanec v imenu njenega direktorja posredoval še natančne podatke tuje banke in znesek, ki naj ga nakaže. Zaposlena je v dobri veri, da je naročilo prejela od direktorja, na račun tuje banke nakazala dobrih 50.000 €. Po uspešno izvedeni goljufiji, natančneje nakazilu, je za zdaj še neznani pošiljatelj naslednji dan zaposleni poslal novo naročilo, pri čemer pa je zaposlena opazila, da je naslov elektronske pošte drugačen, kot ga uporablja direktor in ugotovila, da je šlo tudi v prejšnjem primeru za goljufijo in povzročitev velike premoženjske škode družbi.

Ker se število tovrstnih prevar povečuje, opozarjamo osebe, pooblaščene za poslovanje, z bančnimi računi družb oziroma pravnih oseb, da so pri nakazilih v tujino ter tudi v Slovenijo, še posebej pazljivi.

Preverjajte resničnost navedb

Ob prejetju elektronskih sporočil s pozivi po nakazilu, ki bi ga naj posredovale poslovodne osebe družbe, naj pred nakazilom denarnih sredstev dobro preverijo elektronski naslov pošiljatelja, ki je na prvi pogled zelo podoben naslovom, ki jih v družbi uporabljajo ter v primeru dvoma pri odgovornih osebah ponovno preverijo resničnost vsebine elektronske pošte in obstoj podlage za nakazilo.

Storilci omenjenih goljufij so zelo iznajdljivi. V večini primerov pošto pošljejo v imenu direktorjev oziroma poslovodnih oseb družbe, obravnavali pa smo tudi že primere, ko so pošto poslali v imenu poslovnih partnerjev, s katerimi podjetja redno in dobro sodelujejo. Tudi v teh primerih so uporabljali zelo podobne elektronske naslove, kot jih slednji dejansko uporabljajo. Največkrat je šlo le za razliko v eni sami črki elektronskega naslova.

Obvestite policijo

V primeru zaznanih poskusov goljufij ali goljufij in posledično oškodovanj, naj oškodovanci takoj obvestijo poslovno banko, s katero poslujejo in zadevo takoj prijavijo najbližji policijski enoti. Nujnost takojšnje prijave je namreč ključna za izvedbo uspešnih ukrepov policije in drugih pristojnih organov v smislu uspešnosti izvedbe zavarovanja oziroma blokiranja nakazanih sredstev na transakcijskem računu prejemnikov.