Diplome prejela že enajsta generacija študentov

V Marinovi dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski je bila konec novembra svečana podelitev diplom novim diplomiranim ekotehnologinjam in ekotehnologom ter magistricam ekotehnologije. To je vedno poseben, svečan dogodek, tako za diplomante kot tudi vse tiste, ki so jim na njihovi študijski poti tako ali drugače stali ob strani in jih podpirali. A je bila letošnja vendarle nekaj posebnega in se bo kot takšna zapisala v zgodovino naše institucije. Tokratni diplomanti so namreč s študijem začeli na Visoki šoli za varstvo okolja, ob zaključku pa so prejeli diplomo Fakultete za varstvo okolja.
26 diplomantkam in diplomantom ter trem magistricam ekotehnologije sta diplome podelila dekan prof. dr. Boštjan Pokorny in direktor doc. dr. Gašper Gantar. »Leto 2022 bo za vse nas v zgodovino zapisano z velikimi črkami, saj je Visoka šola za varstvo okolja postala fakulteta. Večletno načrtno delo, v okviru katerega smo se kadrovsko okrepili, močno intenzivirali naše udejstvovanje tako na znanstveno raziskovalnem kot strokovnem področju ter investirali v nadgradnjo laboratorijske opreme, se je odrazilo v uresničitvi tega cilja. Postajamo še bolj prepoznavni, odprle so se nove možnosti za nadaljnji razvoj, prav tako pa nam bo olajšano vključevanje v mednarodne raziskovalno-razvojne konzorcije,« je med drugim v nagovoru diplomantom dejal Boštjan Pokorny. Ob tem je izpostavil, da pridobljeno interdisciplinarno znanje diplomantom odpira številne priložnosti na zelo različnih področjih. Pozval jih je, naj pridobljeno znanje kar se da dobro izkoristijo na nadaljnji, bodisi študijski bodisi poklicni poti.
Poudaril je še, da preoblikovanje v fakulteto ni edini pomemben dosežek leta 2022. »Pridobili smo tudi koncesijo za izvajanje magistrskega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije. Tako je z letošnjim študijskim letom s študijem začela prva generacija rednih študentov na drugi stopnji.«
Fakulteta za varstvo okolja ima vse od ustanovitve sedež v Velenju. Za njeno rast in razvoj je zelo pomembno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Nove diplomantke in diplomante je z obiskom počastila tudi podžupanja MO Velenje Aleksandra Vasiljević in jim zaželela vse dobro na njihovi nadaljnji življenjski poti. »Prizadevamo si, da bi nove priložnosti našli v Velenju, okolju, kjer ste začeli uresničevati svoje sanje. Veliko uspehov v prihodnje in naj vas povsod spremlja sreča.«