Dermol, Borovnik in Krugler na 3. razvojni osi

Velenje – Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je za jutri, 24. februarja, povabil skupaj s predstavniki Darsa na ogled gradbišča tretje razvojne osi župana Mislinje Bojana Borovnika in Slovenj Gradca Mestne občine Slovenj Gradec Tilena Kruglerja. Pogledali bodo, kako potekajo dela in se seveda seznanili tudi z vsemi morebitnimi problemi, ki bi lahko ovirali zastavljeno gradnjo, ali pa motijo občane.

Odgovorne Dermol tudi vedno znova opozarja, da bi morebitna nesočasna izgradnja obeh odsekov hitre ceste pomenila, preveliko prometno obremenitev za Partizansko cesto in bi bilo v tem primeru tega iskati drugačne rešitve.