Demografija mladih

Velenje – V 2. Lokalnem programu razvoja delovanja mladih so zbrani tudi demografski podatki. Statistika kaže, da v Mestni občini Velenje danes živi manj ljudi, starih od 15 do 29 let, kot pred petimi leti, ko so mladi snovali prvo mladinsko strategijo. V prvi polovici leta 2010 jih je bilo 20 odstotkov oziroma 6.648, danes pa 16 odstotkov prebivalstva mestne občine. Trend upadanja mlade populacije je podoben  na nacionalni ravni: leta 2010 je bilo mladih 19 odstotkov prebivalstva, leta  2015 pa dobrih 16. Podatki kažejo, da se bo v obdobju od leta 2010 do 2020 število mladih v Sloveniji zmanjšalo za dobrih 20 %. Tako se zaostruje dolgoročno demografsko gibanje, ki smo mu v Sloveniji priča vse od leta 1980. Do leta 2020 bo skoraj za tretjino manj mladih, kot jih je bilo leta 1990. Delež mladih v celotnem  prebivalstvu pa se bo v tem  desetletju znižal s 23 odstotkov na 15.