Delovni posvet o energetiki

Velenje, 4. maja – Na delovnem posvetu z naslovom »Prihodnost Šaleške doline v energetiki – da ali ne?«, ki ga je danes v Velenju organiziral LO SMC Šaleška dolina, so se udeleženci strinjali, da je izjemno pomemben dialog in komunikacija med lokalno skupnostjo in predstavniki lastnikov, to je države. Posvet je vodil strokovnjak za energetiko dr. Peter Novak, ki je uvodoma poudaril, da ni vprašanje, ali je prihodnost Šaleške doline v energetiki, ampak, kako bomo do predvidoma leta 2020 prebrodili krizo energetike, ki je hkrati tudi evropska kriza.
Mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave SDH, je v imenu lastnika – države – potrdila, da je energetika HSE strateška naložba in eden izmed dveh energetskih stebrov. Poudarila je, da je njihov cilj krepitev skupine in ohranitev vodilnega položaja v energetiki, ohranjanje strokovnosti, podpora novim projektom in zaveza trajnostnemu razvoju. Tudi član uprave HSE Gorazd Skubin je ocenil, da ima energetika dovolj rezerve, da prebrodi to prvo krizo do leta 2020/22. Priložnosti so v združevanju hidro in termo proizvodnje in z znanjem, ki ga imamo tudi na tujih trgih.
Direktor Rudnika Velenje mag. Ludvik Golob je izpostavil predvsem drugačno razmišljanje in pristop v HSE, kar je dober znak za prihodnost samega Rudnika in energetike v Šaleški dolini. Župana Šoštanja in Šmartnega ob Paki sta spomnila na posledice energetske proizvodnje na življenje ljudi v Šaleški dolini, pogrezanje terena, smrad, degradirano naravo in pričakovanja, da bi tudi Šaleška dolina, tako kot občine na območju JEK, v prihodnosti pridobila določeno odškodnino oziroma rento. Predstavnik Sindikata energetike Branko Sevčnikar je v nadaljevanju opozoril na dolžnost države, da odgovorno in skrbno upravlja s svojim premoženjem.
Delovno omizje je sklenil državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Klemen Potisek, ki je spomnil na dobre rezultate in standard življenja v Šaleški dolini. Napovedal je, da bodo do konca leta pripravili energetski koncept Slovenije za obdobje 2035 – 2055. Izzivi so v obnovljivih virih, učinkoviti rabi energije, pametnih omrežjih – optiki in mobilnosti. »Šaleška dolina ima svoje mesto v energetiki zagotovljeno,« je zaključil. Mišo Letonja, svetnik SLS iz Velenja, je zatem še poudaril, da je pomemben skupen pogovor vseh strank o energetiki.
Vsi predstavniki lokalnih skupnosti in sindikatov so opozorili na negativen predznak, ki ga ima TEŠ 6 v slovenski javnosti in pozvali, da predstavniki države spodbudijo pozitiven pristop, ko gre za vprašanja v zvezi s TEŠ-em.
Ana Štruc