Delo v dobro pacientov izvajamo kakovostno

Z direktorico lekarne mag. Sabino Grm, mag. farm., smo se pogovarjali o razmerah in obiskanosti njihovih enot v času covida.

Tako kot na drugih področjih življenja je tudi na poslovanje Lekarne Velenje v zadnjih dveh letih najbolj vplivala epidemija bolezni covid-19 in z njo povezani ukrepi za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Zagotavljanje dobre dostopnosti do storitev je poleg kakovostnega opravljanja lekarniške dejavnosti bil in ostaja njihov pomemben cilj. Zaposleni v lekarnah se zavedajo, da je v razmerah, kot je bila epidemija koronavirusa, nemotena preskrba prebivalcev z zdravili ter drugimi izdelki za ohranitev in krepitev zdravja zelo pomembna.

Kako ste delovali v času epidemije, kakšna je bila dostopnost lekarniških storitev?

»Z zadovoljstvom povem, da je bila dostopnost do naših storitev tudi v času epidemije neokrnjena. To se mi zdi pomembno poudariti, saj je bilo velikokrat izpostavljeno, da je bila dostopnost do drugih zdravstvenih storitev marsikje otežena.«

Ste delo prilagodili? Kaj je predstavljalo največji izziv, glede na to da ste bili ena najbolj izpostavljenih skupin zaposlenih?

»Z aktivnostmi v zvezi z obvladovanjem širjenja te nalezljive bolezni smo pričeli že nekaj časa pred razglasitvijo epidemije. Naši ukrepi za zaščito zaposlenih in pacientov so temeljili na navodilih ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Spremenjen način dela in številne odsotnosti zaradi bolezni in karantene so zahtevale pogoste spremembe v organizaciji dela. Rešitve smo iskali dogovorno in ravno zaradi velike pripravljenosti zaposlenih za spremembe smo uspeli poslovati brez zapiranja ali skrajševanja odpiralnega časa lekarn. Zaposleni so bili v drugi polovici leta še dodatno obremenjeni z izdajo potrdil o cepljenju oziroma prebolevnosti bolezni ter izdajo hitrih antigenskih testov za samotestiranje za šolarje, dijake in študente. Velik napor smo morali vložiti v zagotavljanje zadostnih količin teh testov, saj je bil trg na tem področju neurejen.«

Koliko zdravil, medicinskih pripomočkov na podlagi receptov ste izdali?

»Celotni prihodki Lekarne Velenje so bili v letu 2021 17.615.408 evrov, kar je za 10,8 odstotka več kot leto prej. 82,8 odstotka te vrednosti predstavlja nabavna vrednost zdravil in ostalega blaga za nadaljnjo prodajo. Zdravila smo izdali na 440.000 receptov, kar je približno toliko kot v preteklih letih. Medicinske pripomočke v breme zdravstvenih zavarovalnic smo izdali na 9.200 naročilnic, kar je nekoliko manj kot v prejšnjem letu. Povečala se je izdaja zdravil brez recepta, na tem področju smo opravili za 6,1 odstotka več storitev kot v letu 2020.«

Katere enote so najbolj obiskane?

»Še vedno opravimo največ storitev v Lekarni Center Velenje, to je lekarna ob Zdravstvenem domu Velenje. Z razširitvijo mreže lekarn na območju, ki ga pokriva naš zavod, smo poleg boljše dostopnosti želeli doseči razbremenitev Lekarne Center. Z vpeljavo elektronskih receptov in obnovljivih receptov se je promet iz lekarn ob zdravstvenih domovih oziroma lekarn ob zdravstvenih ambulantah začel preusmerjati v druge lekarne. V času ukrepov pa se je zaradi lažje dostopnosti večina pacientov obrnila na najbližjo lekarno.«

Celoten intervju najdete v Našem času št. 19/22, ki je izšel 12. maja.