Dela naj bi končali ta teden

Šmartno ob Paki  – Večina gospodinjstev v spodnjem delu Malega Vrha v občini Šmartno ob Paki je že bila priključenih na kanalizacijo, ki je bila zgrajena že desetletja nazaj kot mešan sistem, v katerega so se odvajale tako fekalne kot meteorne odplake. Zaradi starosti in stihijskega priključevanja sistem ni deloval kot bi moral, zato so bili občani v dolini večkrat deležni neprijetnih vonjav. Zato je občinska uprava pred štirimi leti naročila projektno dokumentacijo za ureditev odplak na tem območju in jo razdelili na štiri sektorje.letos je prišel na vrsto zahodni del nad Drobničevim ovinkom. Na razpisu zbran izvajalec del Franc Sovič naj bi načrtovane aktivnosti končal v teh dneh. Na ločeni sistem je sedaj priključenih 10 stanovanjskih objektov. Pogodbena vrednost projekta znaša nekaj manj kot 116 tisoč evrov.