Dela na gradbiščih po občini potekajo v skladu z načrti

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol si je s sodelavci na terenu ogledal nekaj gradbišč in investicij v teku, in sicer Park državnosti, parkirišče pri Stari Nami, gradbišče na Žarovi cesti, kjer gradimo oskrbovana stanovanja, prilagojena starejšim in gibalno oviranim, in druge načrtovane projekte, ki bodo prav gotovo prispevali k urejenosti in boljši kakovosti bivanja v našem mestu.

Ureditev Parka državnosti poteka po zastavljenih načrtih in bo končana oktobra 2022. S Parkom državnosti bodo v Velenju celostno zaokrožili in dopolnili vsebino Spominskega centra 1991 ter omogočili obisk tudi večjim skupinam. Park je zasnovan skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenje in bo prilagojen za ogled tudi osebam z omejitvami. Predstavljena bodo tri obdobja, ki so zaznamovala pot Slovencev do lastne države. Slavnostno odprtje bo 24. oktobra 2022.

V Mestni četrti Velenje – Desni breg pri Stari Nami potekajo pripravljalna dela za razširitev obstoječega parkirišča, ki je bilo premajhno za okoliške stanovalce. V okviru rekonstrukcije bodo uredili novo cesto s parkirišči, meteorno kanalizacijo, obnovili bodo komunalne vode in uredili javno razsvetljavo.

V septembru bo obnovljeno tudi dotrajano parkirišče na Kersnikovi cesti. Župan je obiskal tudi športno igrišče v Krajevni skupnosti Kavče, kjer je še v letošnjem letu predvideno nadaljevanje gradnje 2. faze športnega parka.

Izgradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, kjer bo 12 stanovanjskih enot, ki bodo prilagojena starejšim in gibalno oviranim, poteka v skladu z zastavljeno časovnico. Površine okoli objekta bodo omogočale kakovostno bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim osebam. S projektom želijo starejšim od 65 let, ki so še sposobni samostojnega bivanja, zagotoviti prilagojena stanovanja. Investicija bo zaključena predvidoma jeseni 2023.