Del vrtičkov že ukinili

Vrtičarji na severnem delu Stare vasi, kjer že urejajo komunalno infrastrukturo za nov Tehnološki park, so se takoj po pozivu umaknili. Nekateri so sprejeli ponudbo občine in nadomestni vrtiček najeli v vrtičkarskem naselju ob železnici nasproti Bele dvorane. Tam imajo še nekaj prostih občinskih vrtičkov, v vrtičkarskem naselju na meji med Gorico in Bevčami pa so zasedena vsi vrtički. V Stari vasi bodo najemniki, ki imajo vrtičke na bodoči trasi hitre ceste, še lahko vrtnarili vsaj do konca leta 2018, del vrtičkov na tem področju pa se bo moral umakniti razvoju nove poslovne cone že prej, morda še letos.