Dars priznal več ponudb za gradnjo v Gaberkah

Velenje – Dars je, potem ko so bili ugodeni zahtevki za revizije, ponovno odločal o priznanju usposobljenosti interesentom, ki so se prijavili za prva dela na tretji razvojni osi. Za gradnjo pri Gaberkah je zdaj v igri pet ponudb, prvotno so bile tri.