Dars ima sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije hitre ceste

Velenje – Na vprašanje župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča, kako potekajo nadaljnje aktivnosti za izgradnjo hitre ceste od Velenja do Šentruperta, je Drago Bregar z direktorata za kopenski promet odgovoril, da skladno z načrtovano dinamiko. Za financiranje pripravljalnih del ima DARS kot investitor gradnje za leto 2017 predvidena sredstva za naročilo in pričetek izdelave projektne dokumentacije tako za odsek Šentrupert – Velenje, kakor tudi odsek Velenje – Slovenj Gradec. Sredstva za pridobitev nepremičnin bodo v letu 2017 zagotovljena v državnem proračunu iz namenskih virov, ki se črpajo iz prihodkov iz naslova nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za cestninske ceste.

Skladno z načrtovano dinamiko projekta je v letu 2018 predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja.