Danes seja sveta Občine Šoštanj

V veliki dvorani Občine Šoštanj danes poteka 3. seja občinskega sveta, ki jo vodi župan Boris Goličnik. Na dnevnem redu je deset točk. Med drugim bodo obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Šoštanj, sklep o spremembi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sklep o oblikovanju izhodiščnih najemnin oz. zakupnin za nepremičnine v lasti Občine Šoštanj in izhodiščnih odškodnin pri odkupu nepremičnin prometne javne infrastrukture in prisluhnili poročilu Odbora za civilni nadzor nad rezultati in posledicami sosežiga uvoženih premogov v TEŠ.