Danes se izteče rok za vloge za pomoč

Strokovne službe MO Velenje so opravile oglede in podale prve ocene škode, ki jo je povzročila nedavna ujma. Skupno škodo na cestni in komunalni infrastrukturi, stanovanjskih in gospodarskih objektih ter objektih v lasti MO Velenje ocenjujejo na več kot 10 milijonov evrov. Na komunalni infrastrukturi je škode za okoli 5,4 milijona evrov. Povezovalni vodovod in zajetje Ljubija je treba popolnoma sanirati in urediti protipoplavno zaščito, sanirati je treba tudi vodovode na plazovitih terenih in toplovod.

Na cestni infrastrukturi ocenjujejo škodo v višini 1,9 milijona evrov, na stanovanjskih in gospodarskih objektih v višini 1,1 milijona evrov, milijon evrov bo stala sanacija plazov in okoli 500.000 evrov sanacija objektov v lasti Mestne občine Velenje, ki so v upravljanju javnih zavodov in drugih organizacij.

Kot je povedal župan Peter Dermol, je največji izziv vzpostavitev povezave z vodnim virom Ljubija, kjer je od napajalne cevi odrezanih kar nekaj sto metrov. »Izvajalci se trudijo, da bi čim prej zagotovili teh 50 odstotkov vira čiste pitne vode za prebivalce Šaleške doline,« poudarja župan, hkrati pa poziva občanke in občane, ki so utrpeli škodo med 17. in 25. julijem, da skladno s sklepom ministrstva za obrambo oddajo vloge za povračilo škode. Rok je 28. avgust.

Sanacijska dela že potekajo na plazu v Zgornjem Šaleku, drugi plazovi pa so pod drobnogledom oz. jih spremljajo. Večina cest je prevoznih. »Največja pozornost velja tistim delom, kjer so intervencije nujne, to sta, kot že rečeno, vodno zajetje Ljubija in plaz v Šaleku, da bi zagotovili osnovno komunalno infrastrukturo,« povzame župan.