Danes mednarodni dan e-odpadkov

14. oktober je mednarodni dan e-odpadkov. Letos poudarja izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pravilnem ravnanju z odpadnimi električnimi in elektronskimi napravami. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS ob tem poudarja, da je mednarodni dan e-odpadkov tudi priložnost, da se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in do vseh nas ter da spodbujamo učinkovito ravnanje s temi odpadki. Družba ZEOS, ki v letošnjem letu obeležuje 15. obletnico svojega delovanja, je v prihodnjih letih postavljena pred številne izzive, med katerimi je nedvomno najbolj ambiciozen dvig stopnje zbiranja e-odpadkov iz sedanjih 41% na 65% glede na količine proizvodov, danih na trg. Ta cilj pa bo možno doseči le ob sodelovanju vseh deležnikov v procesu zbiranja in ravnanja z e-odpadki.