Danes do 11. ure glasovalo 21 % upravičencev

Do 11. ure je bila najvišja volilna udeležba v volilni enoti Kranj (22,87 odstotka), sledi Ljubljana Center (21,95 odstotka) ter Novo mesto (21,64 odstotka). Najnižji volilni udeležbi pa sta bili v volilnih enotah Maribor (19,86 odstotka) in Ljubljana Bežigrad (19,89 odstotka). Med volilnimi okraji je bila najvišja udeležba v Gornji Radgoni (28,18 odstotka), najnižja pa v Šmarju pri Jelšah (12,62 odstotka).

Skupaj s predčasnimi glasovnicami je svoj glas oddalo slabih 500.000 volivcev, kar pomeni približno 28 %.

 Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk. Morebitne kršitve lahko državljani prijavijo dežurni službi inšpektorata za notranje zadeve na telefonski številki 080 21 13.