Dan gasilca Šaleške doline

Šoštanj, 4. maja – V Šoštanju so v kulturnem domu ob mednarodnem dnevu gasilcev počastili dan gasilca Šaleške doline. Na prireditvi, ki je posvečena vsem gasilcem, so nagradili najzaslužnejše člane društev, ki so včlanjeni v Gasilsko zvezo Šaleške doline (GZ ŠD). Podelili so 16 priznanj, med drugim Ani Škrlin, PGD Bevče, odlikovanje za posebne zasluge. Poleg tega so podelili še gasilska odlikovanja I., II. in III. stopnje ter gasilske plamenice prav tako treh stopenj.
Uvodoma je zbrane pozdravil Jože Drobež, predsednik GZ ŠD. Poudaril je, da lahko s skupnim delom gasilci dosežejo veliko. Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije je v svojem nagovoru dejal, da je v Sloveniji prostovoljno gasilstvo organizirano na izjemno visoki ravni. Zbrane je seznanil z aktivnostmi, ki potekajo na državnem nivoju glede programov usposabljanj in na nekaj drugih področjih.
Andreja Katič, ministrica za obrambo Republike Slovenije, se je zahvalila gasilcem Šaleške doline za vse, kar so jo o svoji dejavnosti v preteklih letih naučili. Čestitala jim je ob dnevu gasilca in se jim zahvalila za vse, kar so naredili do sedaj. Poudarila je še, da: »Moč ni v posamezniku, temveč v skupini ljudi. Ampak brez pripravljenosti in požrtvovalnosti vsakega posameznika tudi organizacija ne bi dobro delovala.«
Slavnostni govornik je bil župan občine gostiteljice, občine Šoštanj, Darko Menih. Zbranim je med drugim povedal:
»Prostovoljstvo, predanost in požrtvovalnost je vaš osnovni moto. Ne samo ogenj, temveč tudi poplave, prometne in delovne nesreče, plazovi, žled ter suša so naši skupni sovražniki. Opraviti morate nešteto število ur fizičnih priprav, izobraževanj in tekmovanj, da lahko varno posredujete in pomagate pomoči potrebnim občanom. /…/ Upam si trditi, da imamo župani v naši dolini velik posluh za to dejavnost in vedno najdemo potrebna sredstva. : Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki zgledno sodelujemo z vašimi društvi, vas podpiramo pri vaših dejavnostih in denarno pomagamo pri nabavi moderne opreme.«
Ob koncu so svečano razvili prapor poklicne gasilske enote Gorenje. Kulturni program so oblikovali člani Moškega pevskega zbora Lokovica in pihalni kvartet Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega, oddelek Šoštanj. Program je povezovala Milojka Komprej z Markom Govekom.
Tjaša Rehar