Dali dovoljenje za koncesije v zdravstvu

Velenje – Svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji namenili osrednjo pozornost primarnemu zdravstvu v Velenju. Direktor Zdravstvenega doma mag. Janko Šteharnik jih je seznanil s stisko zaradi pomanjkanja zdravnikov, zato so s sklepom omogočili možnost razpisovanja koncesij, z ohranitvijo ali širitvijo javnega zdravstvenega sistema. Tri zdravnice in dva zobozdravnika sta namreč napovedala svoj odhod v kakšno drugo okolje, če tukaj ne bo možnosti za pridobitev koncesije. Poleg tega pa se napoveduje prihod dveh zdravnikov, s čimer bi bila kadrovska slika velenjskega Zdravstvenega doma, v sklopu katerega bi delovali tudi bodoči koncesionarji, povsem zadovoljiva.

Ob tem so svetniki jasno poudarili, da pomeni oblika izvajanja zdravstvene dejavnosti na podlagi podeljene koncesije izvajanje javne zdravstvene službe in ne predstavlja privatizacije javnega zdravstva.

Svetniki so sprejeli sklep, da podpirajo razvoj primarnega zdravstva na eni lokaciji znotraj obstoječega Zdravstvenega doma Velenje, saj se s tem občanom omogoča dostop do primarnega zdravstva na enem mestu, ne glede na obliko izvajanja storitev – preko javnega zavoda ali koncesionarjev. V primeru širjenja dejavnosti na druge lokacije pa mora ZD Velenje pridobiti soglasje občinskega sveta.

Podprli so tudi aktivnosti velenjske občinske uprave in ZD Velenje za črpanje sredstev, ki jih omogoča zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Namenili bi jih za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, lahko tudi na dislocirani lokaciji, ter nadgradnjo in rekonstrukcijo stavbe ZD Velenje. Prav tako so svetniki podprli prizadevanja ZD Velenje, da se na območju občine vzpostavi pilotni projekt dentalne klinike.

Velenjski župan Peter Dermol je dejal, da je treba poiskati najboljše možne rešitve. “Ne podpiram selitve nobenega dela velenjskega primarnega zdravstva na drugo lokacijo. Primarno zdravstvo na obstoječi lokaciji v središču Velenja je treba ohraniti v čim večjem obsegu. Razmišljamo, da bi satelitski urgentni center postavili ob velenjskem gasilskem domu, obstoječo stavbo zdravstvenega doma pa bi obnovili,” je dodal.