Civilni nadzor nad sosežigom premoga

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je s sklepom imenoval Odbor za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v TEŠ, ki ga sestavljajo vodja dr. Franc Žerdin, namestnica vodje Urša Zgojznik, Jaro Vrtačnik, mag. Vilma Fece, Klemen Kotnik, Viktor Drev in Franc Obu. Odbor je ustanovljen z namenom, da javnost pravočasno opozori na morebitne nevarnosti in poslabšanje različnih parametrov v primerjavi z obdobjem pred sosežigom.

Člane odbora, ki so se 6. oktobra sestali na drugi seji, je vodstvo TEŠ seznanilo z že opravljenimi aktivnostmi in načrtovanimi postopki v zvezi s sosežigom uvoženih premogov. Preliminarni rezultati projektanta kotla za indonezijski premog kažejo, da je ta premog za testiranje sosežiga z lignitom ustrezen.