Civilni nadzor nad projektom

Velenje – Mestna občina Velenje je pred nedavnim imenovala skupino za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig SRF v TEŠ, ki jo vodi Andreja Katič. Ta je že oblikovala in posredovala Termoelektrarni Šoštanj ter občinam Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki vprašanja, pripombe in pobude, ki jih objavljajo tudi na občinski spletni strani.

Od Termoelektrarne Šoštanj pričakujejo, da pristopijo k spremembi prostorske dokumentacije in gradbenega dovoljenja za ta poseg ter k celoviti presoji vplivov na okolje, saj gradnja bloka 6 ni predvidevala sosežiga odpadkov oz. SRF, s tem, da se ustrezno in bistveno razširi vplivno območje. Načrtovanje projekta in iskanje soglasij tako ne sme iskati bližnjic, saj sta najpomembnejša transparentnost postopka in zaupanje javnosti v predstavljene podatke, poudarjajo.

V termoelektrarni zagotavljajo, da bodo sodelovali s to delovno skupino, odgovorili pa bodo tudi na vsa zastavljena vprašanja.