“Čisto moje Velenje” tudi letos

Mestna občina Velenje bo v juliju in avgustu ponovno izvedla projekt počitniškega dela Čisto moje Velenje, ki vključuje dijake naše občine in poteka že 18. leto. Počitniško delo je plačano 5,5 evrov (bruto) na uro, posameznik pa lahko opravi največ 38 ur oziroma 5 delovnih dni. Letos so prejeli manj prošenj mladih kot prejšnja leta, zato vabijo vse zainteresirane, da se še prijavijo.

K opravljanju počitniškega dela se lahko prijavijo vsi dijaki, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje. Prijavnica za sodelovanje pri projektu je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Obrazci, vloge; Ostalo). Mladi bodo urejali okolico krajevnih skupnostih, šol in javnih zavodov, pomagali varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako bodo pomagali pri izvedbi tradicionalnih taborjenj in delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v Sončnem parku, pomagali gasilcem, v TIC-u in Mladinskem hotelu Velenje. Dijaki bodo skrbeli tudi za urejenost Velenjske plaže.

Temeljni cilji projekta Čisto moje Velenje so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme.