Čiščenje brežin Pake v Pesju

Velenje – Mestna občina Velenje bo ta petek dopoldne izvedla šesto delovno akcijo, na kateri bodo nadaljevali z urejanjem brežin reke Pake. Čistili bodo približno 600 metrski odsek ob reki Paki v Pesju, pri stari Klasirnici, saj so ostale predele v večini očistili že v preteklih petih letih. Poskušali bodo odstraniti tudi razrast v Trebuši, kjer je bil lani narejen večji poseg pri urejanju vodotokov, a je sedaj precej zaraščen. V delovni akciji bodo poleg občanov, ki so pripravljeni zavihati rokave, sodelovali zaposleni v upravi MO Velenje in Komunalnem podjetju Velenje, zato računajo na pridne roke vsaj 250 prostovoljcev. Ti bodo pomagali predvsem pri spravilu porezanega zelenja. Poleg prostovoljcev bodo namreč v akciji sodelovali tudi profesionalci z motornimi žagami in kosami. V upravi občine bodo v petek delali le dežurni, prav tako na Komunalnem podjetju Velenje, vsi ostali pa se bodo pridružili akciji. Ta se bo začela ob 8. uri, končala pa ob 13.30 uri pri velenjskem gasilskem domu. Organizatorji bodo poskrbeli tudi za rokavice in vreče, PUP Saubermascher pa za odvoz zbranega odreza in smeti.