Četrtkov predinformativni dan

Velenje, 25. januarja – Jutri bodo že štirinajstič zapovrstjo na Šolskem centru Velenje organizirali predinformativni dan, namenjen vsem dijakom zaključnih letnikov in drugim zainteresiranim obiskovalcem. Letos bo potekal ponovno v živo, sodelovanje so potrdili tudi številni predstavniki in fakultete, ki so jih povabili k sodelovanju. Dijaki 4. letnikov, ki jutri ne bodo imeli pouka, se bodo v živo pridružili čim več predstavitvam.

Svetovalna delavka Anita Petek priporoča udeležbo dijakom, da se bodo lažje odločili za izbor fakultete in nadaljnjega študija. »Takšen predinformativni dan lahko pomaga pri nadaljnjih odločitvah v življenju. Poleg predstavitev fakultet se bodo dijaki lahko udeležili predstavitve vpisne službe, kjer jim bodo podrobneje predstavili vpisni postopek, predstavila se bosta študentska domova v Ljubljani in Mariboru in razložila postopek sprejema v dom, udeležili se bodo lahko delavnice kariernega centra. Predstavniki Integral Education bodo predstavili študij v tujini tudi dijakom 2. in 3. letnikov, ki jih zanima študij v tujini, saj ponekod postopki vpisa trajajo več let. Z nami bodo tudi predstavniki Slovenske vojske in Zavoda za zaposlovanje,« pojasni Petkova, ki opaža, da imajo nekateri dijaki že precej dobro začrtano nadaljnjo študijsko pot in jim je jasno, kako naprej, drugi pa se bodo mogoče ravno s pomočjo predinformativnega dneva lažje odločili.