Cesti Škale–Gaberke in Škale-Graška Gora sta odprti za promet

Velenje – MO Velenje si je skupaj z izvajalcem prizadevala, da na novem odseku gradnje tretje razvojne osi, čim prej zaključijo dela, ki so zaprla promet prebivalcem, ki sicer uporabljajo severno obvoznico Šaleške magistrale. Na gradbišču 3. razvojne osi v Škalah so sedaj zaključili asfaltiranje, opravljena sta bila tudi pregled in prevzem izvedene gradnje, zato so včeraj sprostili promet po cestah Škale–Gaberke in Škale-Graška Gora.
23. decembra je bil opravljen pregled izvedene gradnje, na katerem so bile podane določene pripombe, ki so bile do včeraj uspešno odpravljene. Zato že včeraj (9. decembra) odstranili popolno zaporo ceste, tako, da je promet stekel po novi cestni povezavi Velenje–Škale in Škale–Graška Gora–Šmiklavž. Za dokončanje del, ki niso povezana s sprostitvijo prometa, je izvajalec del pripravil nov elaborat začasne prometne ureditve.
Cesta bo uradno prevzeta, ko bo odsek dokončan v celoti. V obdobju do popolnega dokončanja odseka pa bodo še možne občasne kratkotrajne popolne zapore ceste.