Cesta Podkraj–Arnače bo zaprta

Velenje, 12. avgusta – Cesta Podkraj–Arnače bo od ponedeljka, 17. avgusta, do nedelje, 30. avgusta 2015, popolnoma zaprta zaradi obnovitvenih del na mostu in sanacije vozišča. Obvoz bo urejen po cestah Jemše–Blažič in Zg. Laze–Sp. Laze (na priloženi skici sta obvoza označena z rumeno barvo).
Spremembe prometnega režima bodo označene z ustrezno prometno signalizacijo.