Cepljenje z novim dvovalentnim cepivom

Simbolična fotografija (Pixabay)

Cepljenje proti covidu-19 še vedno velja, poleg upoštevanja vseh ostalih preventivnih ukrepov v ZD Velenje navajajo, da gre še vedno za enostaven, varen in učinkovit način preprečevanja težje bolezni in njenih posledic. Proti covidu-19 že možno cepiti tudi z novim dvovalentnim cepivom, ki poleg proti vuhanski različici učinkuje tudi proti različici omikron. Na cepljenje se ni treba naročiti.

Cepljenje bodo izvajali vsako sredo med 8. in 11. uro v predavalnici v šolskem dispanzerju. Do cepilnega mesta najenostavneje dostopate na vhodu nasproti Šolskega centra Velenje (po stopnišču v 1. nadstropje). V Zdravstvenem domu izvajajo tudi testiranja na okužbo, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 10. uro v akutni ambulanti zraven dežurne ambulante.

Dvovalentno cepivo je registrirano za uporabo pri osebah, starih 12 let ali več, ki so že prejele vsaj osnovno cepivo. Od osnovnega cepljenja ali od zadnjega poživitvenega cepljenja morajo miniti najmanj 3 meseci. Cepljenje s poživitvenim odmerkom je priporočeno predvsem skupinam z večjim tveganjem za hujši potek bolezni. To so ranljivi kronični bolniki, oskrbovanci domov za starejše občane, oskrbovanci socialno-varstvenih zavodov in vse osebe, starejše od 60 let. Še posebej je cepljenje za te ogrožene skupine priporočljivo, če je od njihovega zadnjega cepljenja minilo že več kot šest mesecev.