Celostna prometna strategija za Šoštanj začrtana

Občina Šoštanj je pripravila Celostno prometno strategijo. Dokument prinaša dolgoročno vizijo izboljšav na področju prometa. V njej je poudarek na zagotavljanju čim boljših pogojev predvsem za najranljivejšo skupino v prometu – za pešce, kolesarje in javni potniški promet. Med ukrepi, ki jih bodo v občini Šoštanj izvajali v naslednjih petih letih sta dograditev kolesarske povezabne proti Topolšici skozi mesto Šoštanj in drugje ter vpeljava Lokalca, brezplačnega potniškega prometa tudi na območje občine Šoštanj.