Politika

Pobude in vprašanja

Šoštanj – Na zadnji seji Sveta občine Šoštanj, ta je bila v sredo prejšnji teden, so ob koncu prišla na vsto vprašanja in pobude. Svetnik…


No Picture

Žalna seja

Velenje – Umrl je član Sveta Mestne občine Velenje Mihael Letonje, rojen leta 1964 iz Pesja pri Velenju. Od leta 2002 je bil član Sveta…

Sosežig – šaleška prihodnost?

Šoštanj – Šoštanjski kulturni dom je bil v torek (4. februarja), ko je v njem potekala okrogla miza Šaleškega EKO gibanja z naslovom (so)Sežig –…