PolitikaNa letni skupščini tudi Karl Erjavc

V stranki DeSUS zagotavljajo, da je poleg skrbi za dostojno življenje starejših, ki živijo doma ali v domovih za varstvo odraslih, namenjajo pozornost vsem generacijam,…


Proračun sprejeli soglasno

Med občinami, ki imajo sprejet letošnji občinski proračun, je od včeraj (ponedeljka) dalje tudi občina Šmartno ob Paki. Na seji tamkajšnjega občinskega sveta so ga…


Na seji sveta tudi o letošnjem proračunu

Občina Šmartno ob Paki še nima sprejetega občinskega proračuan za letos, zato proračunski porabniki prejemajo sredstva po dvanajstinah. Na občinski upravi se nadejajo, da bo…

Tudi o članih delovnih teles

Na seji sveta občine Šmartno ob Paki, v ponedeljek, 14. janaurja ob 18-tih, bodo svetniki med drugim obravnavali tudi predloge komisije za mandatna vprašanja, volitve…


Uravnotežen proračun

Ljubenski župan Franjo Naraločnik zagotavlja, da je letošnji občinski proračun uravnotežen. Načrtujejo za blizu 3,3 milijonov evrov prihodkov, prav toliko tudi odhodkov. Poleg nadaljnjih vlaganj…