PolitikaSosežig – šaleška prihodnost?

Šoštanj – Šoštanjski kulturni dom je bil v torek (4. februarja), ko je v njem potekala okrogla miza Šaleškega EKO gibanja z naslovom (so)Sežig –…


Dodatnega onesnaževanja ne bodo dopustili

Velenje – Svetniki Mestne občine Velenje so se na današnji seji seznanili s projektom sosežiga odpadkov. Dosedanje ugotovitve sta jim predstavila direktorja Mitja Tašler in….
Eko gibanje vabi na okroglo mizo

Šoštanj – Šaleško EKO gibanje bo v torek, 4. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu Šoštanj organiziralo 1. okroglo mizo z naslovom Sosežig –…


Sosežig – šaleška prihodnost?

Šoštanj – Šaleško EKO gibanje je v začetku januarja na več odločevalcev v Republiki Sloveniji naslovilo poziv po takojšnjem prenehanju aktivnosti za kakršenkoli sosežig v…


Skupna občinska uprava SAŠA regije

Velenje – Zakon o financiranju občin je z namenom krepitve medobčinskega sodelovanja spremenil pogoje za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav,…


Bo vlada pritrdila vračilu denarja?

Ljubljana, 15. januarja – Vladna služba za zakonodajo je pritrdila stališču ministrstev za zdravje in finance, da se kot upravičena poraba sanacijskih sredstev šteje plačilo…