Gospodarstvo

Četrti blok bo lahko obratoval

Ljubljana – Vlada je sprejela uredbo o mejnih vrednostih emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, ki prinaša nove, strožje mejne vrednosti emisij. Sprejela…


Rudarji lovijo plan

Velenje – V letu 2015 bodo velenjski rudarji predvidoma nakopali med 3. milijoni 150.000 in 3. milijoni 200.000 ton premoga, kar je manj od osnovnega…


Protest proti vladi

Velenje – Velenjski svetniki  zahtevajo  s sklepom, ki so ga sprejeli na zadnji  seji spremembe zakona o izvrševanju proračunov, saj se ne morejo strinjati s…


Potrjen osnutek dogovora

Celje – Člani Razvojnega sveta savinjske regije so na nedavni seji soglasno potrdili osnutek dogovora za razvoj regij in v njem opredelili sedem prioritetnih projektov….

TEŠ vodi mag. Arman Koritnik

Ljubljana, 25. novembra –  Holding Slovenske elektrarne, ki je lastnik Termoelektrarne Šoštanj je za novega direktorja TEŠ s 1. decembrom za dobo štirih let imenoval…


Teš ima novega direktorja

Šoštanj /Ljubljana, 25. novembra – Holding Slovenske elektrarne (HSE) je imenoval mag. Armana Koritnika za novega direktorja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) od 1. decembra. Dosedanji direktor…