Čas za menjavo parkirnih abonmajev

Komunalno podjetje Velenje poziva uporabnike, da si uredijo parkirne abonmaje, dovolilnice in karte za leto 2023 preko spleta. Pogoj za izvedbo e-naročanja modrih con je, da je uporabnik prejemnik e-računa v PDF obliki. Prijavo na e-račun v PDF obliki uporabniki izvedejo v sklopu vloge za izdajo parkirnega abonmaja, dovolilnice ali parkirne karte. »Do parkirnega abonmaja so upravičeni samo porabniki s stalnim ali začasnim prebivališčem v območju modrih con. Predložiti morajo kopijo osebnega dokumenta oz. potrdilo o prijavi, ki ga pridobijo na upravni enoti. Pozorni morajo biti tudi na pravilno vnesene osebne podatke, navesti morajo vrsto prebivališča (stalno, začasno), predložiti kopijo prometnega dovoljenja in navesti telefonsko številko. Parkirne abonmaje lahko uporabniki uredijo tudi v pisarni modrih con,« pojasnjuje vodja prodajno-komercialne službe Komunalnega podjetja Velenje Mateja Knez, ki opaža, da se večina odloči za menjavo abonmajev na samem začetku leta, saj je menjava potrebna do 31. januarja.

Dve novi coni parkiranja v modrih conah

V MO Velenje je okrog štiri tisoč petsto uporabnikov modrih con, ki morajo urediti zamenjavo dovolilnic in kart. »Številke abonmajev ostajajo približno enake, saj je abonma vezan na stalno prebivališče uporabnika. Vsako stanovanje lahko prejme dva abonmaja, medtem ko se območja parkiranja v modrih conah širijo. Lani smo pridobili dve novi coni parkiranja v modrih conah, zato je prodanih abonmajev v primerjavi s preteklim letom malenkost več. Uporabniki lahko v modrih conah izbirajo več kart (letne, mesečne, tudi za garažno hišo, zlato karto..). Nabor nakupa kart je velik, ker je območje modrih con široko na območju MO Velenje,« doda Knezova, zadovoljna, ker opažajo, da se vedno več ljudi odloča za naročanje abonmajev preko spleta, saj gre za hitrejši in enostavnejši način zamenjave obstoječih dokumentov.

S 1. januarjem 2023 je Mestna občina Velenje znižala ceno letne parkirne karte za parkiranje v garažnih hišah na 200 evrov in mesečne na 20 evrov, saj želijo spodbuditi parkiranje v garažnih hišah. »Tudi s temi ukrepi želimo zmanjšati število avtomobilov v središču mesta in spodbujati trajnostno mobilnost. Ker so parkirišča v modrih conah polno zasedena, v garažnih hišah pa je veliko prostih parkirnih mest, želimo voznike spodbuditi k parkiranju v garažnih hišah. Prav s tem namenom se znižujejo cene parkirnih kart v garažnih hišah Gorica, Mercator in Avtobusna postaja – I. etaža.«

Cenike najdete na https://www.kp-velenje.si/index.php/ceniki/modre-cone