Čaka nas super teden na Ljubljanski borzi

Naslednji teden nas čaka super teden naLjubljanski borzi, saj se bodo zvrstile objavedevetmesečnih poslovnih izidov družb SkupineTriglav, Krke, Zavarovalne skupine Sava (Sava Re) in Petrola. V času pisanja pa je svoj poslovniizid že objavil Telekom Slovenije. Domači trg se je letos mnogo bolje odrezal v primerjavi s svetovnimoziroma zahodnimi trgi. Domači delniški trg in osrednji delniški indeks Ljubljanske borze SBITOP sta v tem letu skupaj z dividendami zabeležila večkot 33-odstotni donos, medtem ko je globalni Dow Jones Global Index dosegel več kot 24-odstotni donos.

Kljub visoki rasti delnic na domačem trgu je ta ševedno nekoliko podcenjen v primerjavi z delniškimitrgi v naši okolici in širše. Ob tem lahko glede naaktualne splošne tržne razmere in poslovanjedomačih podjetij do konca tega leta še naprejpričakujemo zelo pozitivno naravnanostvlagateljev, prav tako za naslednji tedenpričakujemo dobre rezultate. Vrhunec prihodnjegatedna bo zagotovo predstavitev Krkinih poslovnihobetov do konca leta in za prihodnje leto, prav takopredstavitev prenovljene petletne poslovnestrategije. Ne pozabimo, da je marža EV/EBITDA pri Krki že zadnjih šest kvartalov nad 30 odstotki, medtem ko je desetletje pred tem v povprečjuznašala okoli 25 odstotkov. Glede na to, da je eden Krkinih ključnih prodajnih trgov ruski, stavisoki rasti cen nafte in rublja, ki je od konca junijado danes pridobil pet odstotkov proti evru, pozitivna dejavnika.

Med prvimi večjimi domačimi podjetji je svojposlovni izid pred kratkim objavila SkupinaTelekom Slovenije. Telekom Slovenije je v prvihdevetih mesecih leta ustvaril 486,8 milijona evrovprihodkov od prodaje, kar je 7,1 milijona evrov aliodstotek več kot v enakem obdobju lani. Skupinaletos dosega višje prihodke od mednarodnihgovornih storitev in prodaje mobilnega blaga. Čistidobiček skupine se je zvišal za 31 odstotkov ali za 8,5 milijona evrov na 35,9 milijona evrov, obupoštevanju enkratnih dogodkov lani pa bi bildobiček višji za 36 odstotkov.

Po objavi poslovnega izida so Telekomove delniceposkočile za skoraj pet odstotkov, kljub temu pa so v primerjavi s tujimi podjetji še vedno nekoliko»cenejše«. Poleg visokih izplačil dividend kaže, da pri Telekomu Slovenije želijo svoje delničarjeosrečiti” še z odkupi lastnih delnic.

mag. Lojze Kozole, ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana