BSH ponovno zagnal proizvodnjo  

Nazarje – V podjetju BSH Hišni aparati Nazarje so včeraj po 14 dneh začasnega prenehanja poslovanja, zaradi potreb kupcev poskusno začeli z delom na posameznih proizvodnih linijah.

V skrbi za zdravje zaposlenih se je vodstvo podjetja skupaj s predstavniki zaposlenih in hkrati med prvimi podjetji v Sloveniji, zaradi razglasitve epidemije koronavirusa, odločilo za začasno ustavitev proizvodnje, saj zaposlenim v takratnih razmerah niso mogli omogočiti ustreznih pogojev za varno delo. Tej odločitvi pa je botrovala tudi prepoved javnega prometa, saj se kar 75 odstotkov zaposlenih na delo pripelje z avtobusnim prevozom.

»Z delavskimi predstavništvi smo sprejeli dogovor o prerazporeditvi delovnega časa – delno manjkajoče dni v času zaustavitve smo v prvem tednu pokrili s kolektivnim dopustom, v drugem tednu pa z urami. Zaradi narave dela večina režijskih delavcev opravlja delo od doma, na lokaciji so v tem času opravljali delo zaposleni na nujnih projektih. Vseskozi pa je bil na lokaciji prisoten krizni management,« so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju.

V vmesnem obdobju so v podjetju za varnost zaposlenih zagotovili vsa potrebna zaščitna sredstva za varno opravljanje dela in izvedli vse ukrepe, ki so predpisani tako na državnem nivoju kot na nivoju BSH. »Sedaj zaposlenim ob vstopu v podjetje merimo temperaturo, obvezno je nošenje zaščitnih sredstev, upoštevanje pravil higiene in razkuževanja ter zagotavljanja zadostne razdalje med zaposlenimi. Na nekaterih delovnih mestih smo poskrbeli tudi za fizične pregrade. Prav tako so trenutno zagotovljene vse potrebne dobave materiala, ki omogočajo poskusni zagon proizvodnje,« so še zapisali.

Podjetje je v tem tednu zaradi potreb kupcev pričelo s postopnim vzpostavljanjem proizvodnje na posameznih linijah. Glede na uspešen poskusni zagon, načrtujejo postopno širjenje proizvodnje v naslednjih tednih, seveda pa bodo upoštevali vsa vladna priporočila in priporočila stroke.