Brošura z napotki, kako prihranimo toplotno energijo

Zaradi sprememb, ki nas čakajo zaradi zaprtja premogovnika v prihodnjih letih in posledične nujne preobrazbe daljinskega ogrevanja ter zaradi vse višjih cen energentov, v Mestni občini Velenje že nekaj časa izvajajo aktivnosti, s katerimi želijo občanke in občane seznaniti z aktivnostmi, ki nas čakajo in z ukrepi, ki bodo potrebni tako s strani lokalne skupnosti kot tudi občanov ter drugih deležnikov v postopkih. Konec maja so organizirali generacijski forum na to temo, v začetku septembra so v vsa gospodinjstva dostavili letak z naslovom Skupaj do prihrankov toplotne energije, pri velenjski pošti pa si lahko ogledate tudi razstavo na prostem na to temo. Različnih načinov obveščanja in ozaveščanja se lotevajo, da bi res informacije zajele vse starostne skupine naših občank in občanov. Zato so Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Komunalno podjetje Velenje skupaj pod okriljem Centra za pravični prehod v brošuri pripravili obsežne informacije o vseh postopkih in predlaganih ukrepih, ki jih boste v sredo, 15. novembra, našli v svojih nabiralnikih. Brošuro bodo objavili tudi na spletni strani www.velenje.si.

Za preobrazbo daljinskega sistema so bodo potrebovala znatna finančna sredstva. Ker ugotavljajo, da bo v tej finančni perspektivi sredstev premalo, je župan apeliral, da se vzpostavijo dodatni finančni mehanizmi za podporo tem projektom. Zaradi prehoda na obnovljive vire in posledično na nizkotemperaturni režim so nujne energetske sanacije objektov (javnih, zasebnih), zato želimo najprej vzpodbuditi občane, da pristopijo k energetskim sanacijam svojih nepremičnin; apelirali so na Vlado RS, da zagotovi poseben fond sredstev za energetske sanacije; pripravljajo program sanacij vseh zgradb v občini (javnih in zasebnih); iščejo rešitve za financiranje priprave dokumentacij iz sredstev Evropske investicijske banke; v naslednjih petih letih želijo zmanjšati izgube in porabo toplotne energije za vsaj 30 % in preiti na nizkotemperaturni režim; optimizirati sistem, ki bo zagotovil stabilen in cenovno ugoden vir tudi v prihodnje, saj bi do leta 2030 v celoti izstopili iz premoga in prešli na zelene vire energije.