Brezposelnost pada tudi v Mozirju

Gospodarska situacija in pozitivni trendi na trgu dela se odražajo tudi na območju Urada za delo Mozirje, ki je eden od šestih Območne služba zavoda za zaposlovanje Velenje. Brezposelnost se znižuje, v upadanju je stopnja relativne brezposelnosti, delovno aktivno prebivalstvo se povečuje, zaposlovanje pa je v postopnem porastu. Konec maja je bilo v evidenacah brezposelnih prijavljenih 650 brezposelnih oseb, kar je četrino manj kot lani v enakem obdobju. V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih zaradi zaposlitve odjavljenih 340 oseb, od tega zaradi zaposlitve 275, v evidenco brezposelnih pa se jih je na novo prijavilo 230.