Brezplačno do novih dokumentov

Foto: Cetis

Veliko ljudi je v poplavah izgubilo ali pa jim je voda uničila dokumente. Z Upravnih enot poročajo da so vsi ob vlogi za nov dokument, ki je bil poškodovan ali izgubljen, oproščeni plačila upravnih taks. To velja za izdajo osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja, tujskih listin, različna potrdila o prijavi prebivanj ter tudi ostale dokumente, ki vam jih lahko izdajo na Upravni enoti. Glede na okoliščine, v katerih je posameznik ostal brez identifikacijskih dokumentov, se izdaja novega dokumenta lahko rešuje kot nujna vloga, vlogo za izdajo novega dokumenta pa lahko podate na katerikoli upravni enoti. Pozivajo pa   vse, ki bi našli osebno izkaznico, potni list ali druge dokumente, naj jih prinesejo na upravno enoto ali policijsko postajo. Najdenih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki pa naj ne objavljajo na družbenih omrežjih.