Brezplačne vozovnice s 1. julijem

S 1. julijem bodo uporabnikom zagotovljene brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu.
Te bodo lahko koristili: upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let. Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.
Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.