Brezdomstvo je nevidna bolezen naše družbe

»Svetovni dan brezdomstva je izjemno žalosten in pravim, da ta dan ne bi smel obstajati. Mi ozaveščamo ves čas in smo na različne načine vpeti v lokalno skupnost, na ta dan pa vsako leto pripravimo dan odprtih vrat, kjer predstavimo sebe, svoje delo in omogočimo lokalni skupnosti, da nas spozna, da se z nami druži,« pove Brigita Šinigoj, strokovna sodelavka Društva Hiša – Centra za brezdomne osebe. Obiskali smo jih na svetovni dan brezdomstva, ko so pripravili skupen zajtrk za uporabnike.

»Poimenovali smo ga zajtrk prvakov, ideja pa prihaja iz dogodka izpred let, ko smo iskali način, da naše uporabnike spodbudimo, da si zjutraj pripravijo zajtrk.« Ohranili so tradicijo, na svetovni dan brezdomstva pa na zajtrk povabijo tudi različne goste; letos so gostili svojo dolgoletno prostovoljko in supervizorko.

Trenutno je v njihovih prostorih nameščeno med deset in enajst uporabnikov, kar je tudi največja kapaciteta, ki jo premorejo. »Hiša je majhna in dotrajana, upamo, da se bomo v sodelovanju z MO Velenje kmalu preselili na boljšo lokacijo, da bomo lahko imeli boljše razmere. Želimo si vključiti tudi ženske, zanimanje je, vendar na trenutni lokaciji to ni mogoče, saj nimamo prostora.«

Brigita Šinigoj izpostavi, da se je v zadnjih desetih letih starostna struktura zvišala, kar prinaša tudi več zdravstvene problematike uporabnikov. »Veliko naše energije gre za zagotavljanje kakovosti bivanja uporabnikov in v delo na področju njihovega zdravja.«

Več v Našem času, št. 42, ki bo izšel 19. oktobra.