Braslovčani protestirajo

Braslovče, 3. julija – Civilna iniciativa Braslovče v sodelovanju s civilno iniciativo Šmartno ob Paki pripravlja v sredo protest pred vlado zaradi načrtovane umestitve hitre ceste v okviru tretje razvojne osi skozi braslovško občino. Na shodu bodo prebrali peticijo, ki jo bodo skupaj s podpisi predali premierju Miru Cerarju ter pristojnim ministrom.
Predstavnik braslovške iniciative Boštjan Kragl je danes za STA povedal, da na protestu pričakujejo okoli 200 udeležencev, za katere bodo organizirali avtobusni prevoz, prišlo bo tudi od 10 do 15 traktoristov.
Civilna iniciativa Braslovče ob tej priložnosti poziva posameznike, da do 12. julija, ko se bo iztekla javna razgrnitev za pripravo državnega prostorskega načrta trase hitre ceste po različici F2-2 skozi braslovško občino, na okoljsko ministrstvo pošljejo čim več argumentiranih razlogov proti umestitvi te trase v prostor.
Po navedbah iniciative se zavzemajo za prometno učinkovito, cenejšo in kmetijstvu neškodljivo prometno povezavo med Velenjem in Celjem.
Opozarjajo tudi, da je vlada z izbiro različice F2-2, ki predvideva gradnjo hitre ceste od Velenja do Šentruperta, negirala prizadevanja za transparentno in racionalno porabo davkoplačevalskega denarja, izničila prizadevanja kmetijskega sektorja po krepitvi lokalne pridelave hrane in večanju samooskrbe ter dovolila, da se v imenu varovanja 0,5 hektarja mokrega travnika uniči 116,4 hektarja dobrih in najboljših kmetijskih zemljišč.
V iniciativi prav tako navajajo, da bo izbrana trasa hitre ceste uničila izvozna prizadevanja hmeljarjev in delovna mesta mladih kmetov Savinjske doline ter s ponujanjem neprave rešitve zapeljala prebivalce Zgornje Savinjske doline in jim v prihodnosti zmanjšala možnost pridobiti pravo sodobno povezavo z osrednjo Slovenijo.