Bolnišnica Topolšica še nima novega vodstva

Bolnišnica Topolšica še ne bo dobila direktorja in strokovnega direktorja. Kot je povedal predsednik sveta zavoda Franci Lenart, je bil razpis za delovno mesto direktorja Bolnišnice Topolšica prvič objavljen v sredstvih javnega obveščanja 11. avgusta 2023, saj sedanjemu direktorju poteče mandat 18. novembra.
»Do predvidenega roka so pravočasno prispele štiri prijave, ena pa je bila vložena v nasprotju z razpisnimi pogoji. V nadaljevanju je razpisna komisija ugotovila, da en prijavitelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev, zato je na razgovor povabila tri kandidatke oz. kandidate. Po opravljeni predstavitvi kandidatov in njihovega programa dela za naslednje štiriletno obdobje na tajnem glasovanju nobeden od kandidatov oz. kandidatk ni prejel zadostne večine prisotnih članov sveta zavoda, zato smo razpis za direktorja bolnišnice ponovili.«
Ponovljen razpis je bil objavljen v sredstvih javnega obveščanja 27. oktobra. Do predvidenega roka so pravočasno prispele štiri prijave, ena pa je bila vložena v nasprotju z razpisnimi pogoji. V nadaljevanju je razpisna komisija ugotovila, da en prijavitelj ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev, zato je  ga je pozvala k dopolnitvi. »Predvidevamo, da bodo vse štiri vloge po dopolnitvi popolne in da bomo na razgovor povabili vse štiri  kandidatke oz. kandidate. Seja sveta zavoda bo predvidoma v naslednjem tednu. Do izbire novega direktorja in pridobitvi soglasja Vlade RS k imenovanju bo imenovan vršilec dolžnosti direktorja,« še pravi Lenart.
Na razpis za strokovnega direktorja se v prvem razpisu v predvidenem roku ni prijavil noben kandidat, zato je bil tudi ta razpis ponovljen. Tudi na ponovljen razpis se ni prijavil noben kandidat, zato bo skladno z ustanovitvenim aktom treba imenovati vršilca dolžnosti strokovnega direktorja, vendar največ za eno leto.